برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:66428740- 021

آدرس ایمیل:zomorodazma@gmail.com

کاغذ پی اچ متر

کاغذ پی اچ متر و یا همان پ هاش یکی از مواد کاغذها برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه است، از رنج پی اچ 0الی 14   کاغذ PH برای اندازه گیری درجه اسیدی یا بازی بودن محلولها و مایعات به کار می رود. (تغییر رنگ) در کاغذ PH مواد معرف یا شناساگر وجود دارند که در واکنش با اسید و باز تغییر رنگ می دهند و به گونه ای از این خاصیت تغییر رنگ در کاغذ تورنسل  کاغذ لیتموس استفاده شده است که به شکل زیر هر رنگ معرف یک PH باشد.

کالیبره کردن پی اچ متر های دیجیتالی توسط کاغذ پی اچ متر :

دستورالعمل سازنده PH مترخود پیروی کنید به نوبت ، اول با بافرPH 7 کالیبره کنید کار رابا بافرPH 4 دنبال کنید. ادامه کار را با شستشوی الکترود در آب مقطرادامه دهید و به آرامی با تکان دادن ، آب اضافی را خارج کنید. سپس الکترود رادر محلول بافر با PH 7غوطه ور کنید ، برای حداقل ۲ بار تکرار ، به گونه ای که ۷ خوانده شود ، در پایان ، روش عمل (کار) را با بافر PH 4 تکرار کنید ، به گونه ای که ۴ خوانده شود. برای جلوگیری از آلودگی و پایین آمدن خلوص بافرها ،آهسته بخشی از آن را داخل ظرف کوچکتری خالی کنید برای انجام دادن کالیبراسیون بالایی ، وبعد از یک بار استفاده دور اندازید.

کاغذ پی اچ متر,کاغذ PH ,کالیبره کردن پی اچ متر های دیجیتالی

کاغذ پ هاش متر یکی ازدستگاه های است برای تعیین PHمایعات واسیدی وقلیایی بودن آب می باشد، از این دستگاه ها  برای آکواریوم ها وآب هایی که باید مراقبت شوند استفاده می کنند،دستگاه است آن راروشن کنیدودستگاه راتامیزان تعیین شده دردرمحلول فروکنید،عدد 6 ویا7 و8 آب سالم می باشد ،البته عدد7 سالمترین آب می باشد وچناچه عدد2و 3 و4 باشدآب اسیدی می باشدواگر بالای 8 باشد آب قلیایی میباشد

**مستقیما از وارد کننده خرید نمائید.**‏
‏**خدمتگذاری به شما موجب افتخار ماست‏**

.این مجموعه آماده خدمت رسانی به عموم هموطنان گرامی ، سازمانها ، نهادها و دانشگاهیان محترم میباشد.

66428740(10خط ویژه)

   

دسته بندی: 

محصولات مرتبط