برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:66428740- 021

آدرس ایمیل:zomorodazma@gmail.com

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی بیمارستانی تعمیر میکروسکوپ