برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: zomorodazma@gmail.com

تلسکوپ دانش آموزی / تلسکوپ حرفه ای