برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: azmagostar@yahoo.com

مولاژ ستون فقرات مدل نخاع انسان

مدل ستون فقرات در بدن انسان وظیفه دارد کل بدن انسان را به صورت عمودی نگهدارد و اجازه خم و راست شدن را به انسان میدهد در این مولاژ ( مولاژ ستون فقرات ) که جهت آموزش

تمام مقاطع تحصیلی و پزشگی اقدام به واردات نموده ایم  نمایش تمام مهره ها و قابلیت تفکیک هر مهره را دارد و بعضی مدلها مولاژ ستون فقرات به همراه لگن خاصره زن ویا مرد موجود است

مولاژ ستون فقرات ,مولاژ نخاع انسان,مولاژ بدن انسان,فروش مولاژ,فروش مولاژ ستون فقرات , فروش مولاژ , فروش مولاژ انسان,فروش مولاژ بدن انسان,فروش مولاژ نخاع انسان

مولاژ ستون فقرات مدل نخاع انسان

تعداد مهره در ستون فقرات به 24 عدد میرسد که در پشت بدن انسان قرار دارد در بین هر مهره انسان مفصل وجود دارد

نکته دیگر که قابل اهمیت است باید بدانید طناب عصبی از نخاع عبور میکند .

 

محصولات مرتبط