برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:66428740- 021

آدرس ایمیل:zomorodazma@gmail.com

رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90

رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 ضریب شکست در نسبت سرعت نور دردو محیط مختلف را نشان میدهد و سرعت نور در محیط یک به سرعت نوردر محیط دو به عنوان ضریب شکست تعریف می‌گردد.

رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 برای اندازه گیری غلضت انواع مایعات ساخته شده است با این دستگاه میتوانید میزان شکست نور که با ضریب یا نام بریکس سنج معرف است را اندازهگیری کنید این دستگاه در آزمایشگاهها شرکت های ساخت آبمیوه و قند سازی ها مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع رفراکتومتر را میتوان اینگونه نام برد رفراکتومتر دستی یا رفراکتومتر چشمی , رفراکتومتر دیجیتال,قند سنج ,شیرینی سنج, بریکس سنج نامید. رفراکتومتر های چشمی با قابلیت اندازه گیری در صد الکل با رنج 0 الی 99 درصد با دقت یک درصد جزو واردات جدید محصولات چشمی میباشد.

رفراکتومتر دستی با رنج 0 الی 30 و رفراکتومتر با رنج بندی 0 الی 50 و  رنج 0 ال 90 درجه بندی های مختلف در این مرکز فروش رفراکتومتر به فروش میرسد .

خرید رفراکتومتر دستی یا همان چشمی در 3 مدل با 6 درجه رنج بندی از کشور های آلمان , چین و تایوان موجود میباشد انواع رفراکتومتر برای استفاده در صنایع غذایی و رفراکتومتر آزمایشگاهی برای ادرار نیز موجود است .

قیمت رفراکتومتر چشمی یا رفراکتومتر دستی بسیار ارزان بوده و میتوان با خرید این دستگاه مقدار قند و غلظت مایعات خود را کنترل کنید. لازم است بدانید تمامی رفراکتومتر های زمردازما قابلیت کالیبراسیون دارند

     رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 , رفراکتومتر , فروش رفراکتومتر , خرید رفراکتومتر , رفراکتومتر دستی , رفراکتومتر چشمی , قیمت رفراکتومتر ,قیمت رفراکتومتر دستی, قیمت رفراکتومتر چشمی, مرکز فروش رفراکتومتر , بریکس سنج , قند سنج رفراکتومتر, رفراکتومتر آزمایشگاهی, رفراکتومتر رومیزی, طرز کار رفراکتومتر , موارد استفاده رفراکتومتر , رفراکتومتر چیست, Refractometer,رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90                        رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 , رفراکتومتر , فروش رفراکتومتر , خرید رفراکتومتر , رفراکتومتر دستی , رفراکتومتر چشمی , قیمت رفراکتومتر ,قیمت رفراکتومتر دستی, قیمت رفراکتومتر چشمی, مرکز فروش رفراکتومتر , بریکس سنج , قند سنج رفراکتومتر, رفراکتومتر آزمایشگاهی, رفراکتومتر رومیزی, طرز کار رفراکتومتر , موارد استفاده رفراکتومتر , رفراکتومتر چیست, Refractometer,رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90              رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 , رفراکتومتر , فروش رفراکتومتر , خرید رفراکتومتر , رفراکتومتر دستی , رفراکتومتر چشمی , قیمت رفراکتومتر ,قیمت رفراکتومتر دستی, قیمت رفراکتومتر چشمی, مرکز فروش رفراکتومتر , بریکس سنج , قند سنج رفراکتومتر, رفراکتومتر آزمایشگاهی, رفراکتومتر رومیزی, طرز کار رفراکتومتر , موارد استفاده رفراکتومتر , رفراکتومتر چیست, Refractometer,رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90

رفراکتومتر چیست و کاربرد آن در کجاست ؟   رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90

رفراکتومتر یک ابزار ساده است که برای اندازه گیری غلظت محلول های آبی مورد استفاده قرار می گیرد. فقط به چند قطره مایع نیاز دارد و در صنایع غذایی ، کشاورزی ، شیمیایی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه رفراکتومتر یکی از وسایل پرکاربرد در حوزه آزمایشگاه به حساب می آید و به کمک دستگاه رفراکتومتر می توان میزان قند خون، چربی، اوره، پروتئین، نمک و غلظت مایعات به طور دقیق و منظم را اندازه گیری نمود.

رفراکتومتر (Refractometer) از دو کــلــمــــه (Refract(o بــه مـعـنــی شـکـسـتــن و Meter بـه معنـی سنجش تشکیل شده است و در کل به معنی شکست سنج است.

تعیین میزان چربی ، قند خون ، پی بردن به میزان اوره و پروتئین خون ، میزان نمک موجود در آن و غلظت مایعات در بیماران از جمله مواردی است که نـیـاز به سنجش دقیق دارد. به منظور اندازه گیری مـوارد ذکـر شـده مـی تـوان از دسـتـگـاه رفـراکتومتر استفاده کرد.

     

انوع رفراکتومتر ها ساخته شده ؟

1- رفراکتومتر سنتی دستی

2- رفراکتومتر دستی دیجیتال

3- رفراکتومتر آزمایشگاهی

4- رفراکتومتر فرآیند از درون

طرز استفاده از رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 ؟( روش کار با دستگاه رفراکتومتر چشمی )

هنگامی که نور وارد یک مایع می شود ، جهت آن تغییر می کند. این انکسار نامیده می شود. رفسنجومترها میزان تغییر جهت جهت تغییر نور را ، که زاویه انکسار نامیده می شود ، اندازه گیری می کنند. انکسارسنج زاویه های انکسار را گرفته و آنها را با مقادیر ضریب شکست (nD) که ایجاد شده است در ارتباط می گذارد. با استفاده از این مقادیر می توانید غلظت محلول ها را تعیین کنید. به عنوان مثال ، محلولها بسته به غلظت آنها در آب ، دارای ضریب شکست های مختلف هستند.

کارکرد و خواندن رفراکتومتر بسیار آسان است و نیازی به تجربه و مطالعه فراوان ندارد. یک یا دو قـطـره از مایع حاوی ماده حل شده در آن را روی صفحه شیشه ای حساس دستگاه ریخته ، درپوش مـحـافـظ را بـسـتـه و صفحه شیشه ای را مقابل نور مستقیم آفتاب یا نور مصنوعی قرار داده و پس از خـوانـدن از روی عـدد بـریـکس نشان داده شده به جدول بریکس (Brix) مراجعه تا میزان درصد وجود آن مـاده در مایع مشخص شود. استفاده از جدول تـصـحیح حرارتی نیز کمک مؤثری است که با آن می‌توان دقت آزمایش را بالا برد.

موارد استفاده از رفراکتومتر های دستی و رفراکتومتر های چشمی ؟

رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 دستگاهی آزمایشگاهی است برای نشان دادن میزان ناخالصی ماده یا مواد حل شده در آب که با روش عبور تابش نور از لایه ای از آن مایع که ماده مـــورد نـظـــر در آن حـــل شـــده و

عـبـــور انـکـســاری (شکسـت) از منشور شیشه ای به کار می رود. در علوم آزمایشگاهی امروز با استفاده از رفراکتومتر علاوه بر قند می توان چربی ، شوری ، PH آب و حتی ارزش غذایی را به دست آورد. هم‌چنین میزان اوره و پروتئین خون ، میزان نمک موجود در آن و غلظت مـایعـات را نیـز مـی تـوان بـا استفـاده از رفـراکتـومتر اندازه‌گیری کرد.

                                      رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 , رفراکتومتر , فروش رفراکتومتر , خرید رفراکتومتر , رفراکتومتر دستی , رفراکتومتر چشمی , قیمت رفراکتومتر ,قیمت رفراکتومتر دستی, قیمت رفراکتومتر چشمی, مرکز فروش رفراکتومتر , بریکس سنج , قند سنج رفراکتومتر, رفراکتومتر آزمایشگاهی, رفراکتومتر رومیزی, طرز کار رفراکتومتر , موارد استفاده رفراکتومتر , رفراکتومتر چیست                           رفراکتومتر چشمی ( دستی ) رنج 0 الی 90 , رفراکتومتر , فروش رفراکتومتر , خرید رفراکتومتر , رفراکتومتر دستی , رفراکتومتر چشمی , قیمت رفراکتومتر ,قیمت رفراکتومتر دستی, قیمت رفراکتومتر چشمی, مرکز فروش رفراکتومتر , بریکس سنج , قند سنج رفراکتومتر, رفراکتومتر آزمایشگاهی, رفراکتومتر رومیزی, طرز کار رفراکتومتر , موارد استفاده رفراکتومتر , رفراکتومتر چیست

**مستقیما از وارد کننده خرید نمائید.**‏
‏**خدمتگذاری به شما موجب افتخار ماست‏**

.این مجموعه آماده خدمت رسانی به عموم هموطنان گرامی ، سازمانها ، نهادها و دانشگاهیان محترم میباشد.

   

محصولات مرتبط