برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: zomorodazma@gmail.com

میکروسکوپ دانش آموزی دیجیتال دارای دوربین مدل XSP44