برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: azmagostar@yahoo.com

اندازه گیری سختی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی