برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: azmagostar@yahoo.com

فروش الکل سنج آنالوگ، آب سنج، اسید سنج

الکل سنج وسیله ای یا ابزار ساده‌ ای برای اندازه‌ گیری الکل داخل مایعات است. آبسنج شامل یک استوانه ی شناور است که انتهای پایینی آن به شکل مخروط و سنگین و انتهای بالایی آن به صورت لوله‌ ای باریک می باشد. زمانی که الکل سنج را در یک مایع قرار دهیم شکل عمودی به خود خواهد گرفت و در مایع فرو خواهد رفت.  میزان فرو رفتن این ابزار با چگالی آن متناسب است، در عین حال ممکن است چگالی را از روی مقیاس روی لوله بخوانند.

در کتاب های شیمی بخصوص در کتاب های موریسن و بوید از الکل سنج یاد شده و شیمدانان آن را می شناسند. زمرد آزما به فروش الکل سنج آزمایشگاهی، الکل سنج دقیق صنعتی و خانگی با بهترین برند انواع ابزار تست الکل: از قبیل الکل سنج آنالوگ، الکل سنج، آب سنج، اسید سنج، الکل سنج تنفسی، الکل سنج دیجیتال تنفسی، الکل سنج پزشکی، الکل سنج صنعتی، الکل سنج دیجیتال، الکل سنج مایعات، الکل متر مایعات شامل: الکل سنج آنالوگ، صنعتی، آزمایشگاهی، تنفسی، دیجیتال می باشد.