برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: azmagostar@yahoo.com

جعبه سنگ زمین شناسی/ مقطع زمین شناسی

جعبه سنگ زمین شناسی/ مقطع زمین شناسی شامل انواع سنگهای سیلیکاته وغیر سیلیکاته چینی بدون لعاب و اسید زمین شناسی می باشد.زمرد آزما به فروش جعبه سنگ جهت آموزش و شناسایی انواع سنگها در تمامی مقاطع علمی و تجربی می پردازد. در سطوح مدارس ابتدایی، دبیرستانها و در سطح دانشگاهی دانشجویان زمین شناسی و معدن مورد استفاده قرار میگیرد.
این شرکت در خصوص سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی نیز دارای کیت هایی  جهت آموزش و لمس سنگهای گران قیمت جهت شناسایی در طبیعت  قابل خریداری می باشد.

جعبه سنگ زمین شناسی مقطع زمین شناسی

 


شرکت زمرد آزما فروشنده تجهيزات گروه زمين شناسي - سنگهاي زمين شناسي و فسيل شناسي، مجموعه سنگهاي دگرگوني، سنگهاي آذرين، سنگهاي رسوبي،بلور شناسي،ميکرو فسيل شناسي جعبه موهس(جعبه سختي سنج همراه باقلم), قلم سختي سنج - مقاطع نازک سنگ وکاني مقاطع نازک فسيل و ميکرو فسيل مجموعه کانيهاي جدول سختي موهس مجموعه سنگها و کانيهاي تزئيني  و

جعبه سنگ زمین شناسی/ مقطع زمین شناسی

مجموعه سري فسيلها 

مجموعه سري کانيها

مجموعه سري سنگها

مجموعه کاني هاي سيليکاته 

مجموعه کاني هاي غير سيليکاته 

انواع تجهيزات زمين شناسي 

تهیه انواع سنگهای زمین شناسی و انواع فسیل تهیه مقاطع نازگ 

فروش جعبه سختی سنج موهس فروش جعبه سنگ موهس 

جعبه سنگ سیلیکاته 

فروش انواع سنگهای زمین شناسی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 

جعبه سنگ جعبه سختي سنج سنگ پوستر سنگ شناسي

تجهيزات مهندسي