برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 66428740 - 021

آدرس ایمیل: azmagostar@yahoo.com

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی،پزشکی، بیمارستانی، تعمیر میکروسکوپ

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی،پزشکی، بیمارستانی، تعمیر میکروسکوپ
نعمیرات میکروسکوپ بیولوژی، تعمیر انواع میکروسکوپ
تعمیر انواع میکروسکوپ نوری
تعمیر میکروسکوپ پلاریزان، میکروسکوپ دانش آموزی
میکروسکوپ آزمایشگاهی
تعویض انواع لامپ میکروسکوپ
 تعمیر میکروسکوپ پلاریزان
تعمیر میکروسکوپ اینورت

تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی پزشگی بیمارستانی میکروسکوپ 

تعمیر میکروسکوپ نوری
تعمیر میکروسکوپ بیولوژی
تعمیر میکروسکوپ استریومیکروسکوپ
تعمیر میکروسکوپ متالوژی
تعمیر میکروسکوپ فلورسنت
تعویض و فروش انواع قطعات میکروسکوپ
کالیبره چشمی و شیعی میکروسکوپ
تعمیرات انواع میکروسکوپ ساده و پیشرفته:
تعمیر میکروسکوپ تک چشمی – دوچشمی و سه چشمی
تعمیر استریو میکروسکوپ (لوپ) تک چشمی – دوچشمی
تعمیر میکروسکوپ های بیولوژی
تعمیر میکروسکوپ های متالوژی
تعمیر میکروسکوپ استاد و دانشجو (دونفره- سه نفره و پنج نفره)